,

Uit de oude doos

Weer eens stukje uit oude doos: ‘Sursum bestond vroeger uit een vrijgevochten groep mensen (dat zei men)! Er was bij Sursum bijv. niemand die in de kerkenraad zat en de meeste waren ook niet op de jongelingsvereniging. De meeste jongens van Sursum lustten wel graag een biertje. Met concoursen werd er wel eens een pilsie gebruikt. Het was vaak zo: bij een 1e prijs namen we 1 pilsie en met de 2e prijs namen we er 2. Aan 3 pilsies kwamen we nooit toe, omdat we haast altijd eerste prijzen haalden.’ Dat in latere tijden de beste ouderlingen en diakenen leden van Sursum waren, zullen we het maar niet over hebben. 😉