Jong Sursum

In september 2009 is Sursum Corda van start gegaan met haar eigen jeugdorkest: Jong Sursum. Omdat Jong Sursum op dit moment niet zo heel veel leerlingen heeft, is besloten dat zij (tijdelijk) geen eigen concerten geven. Zij spelen nu lekker met het grote orkest mee. Voor de repetitie van het grote orkest is er wel repetitie voor de jeugdleden (met aanvulling van het grote orkest). Deze repetitie is van 19.15 – 19.45 uur onder leiding van Andries de Haan.

Jong Sursum Nieuwjaarsconcert 2019